Forside

 

FER Revision

Revision

 

FER Revision leverer revisionsydelser til selskaber, fonde, foreninger og selvstændige erhvervsdrivende.

 

Arbejdet udføres efter gældende lovgivning og revisionsstandarder og omfatter bl.a.:

 

 • Revision af aktie- og anpartsselskaber
 • Revision af ejer- og andelsbolig-foreninger
 • Revision af fonde og foreninger
 • Udarbejdelse af revisorerklæringer

   

Regnskab og bogholderi

 

Dygtige bogholdere bogfører dine bilag, så de er klar til videre behandling, når der skal udarbejdes:

 

 • Årsrapporter
 • Perioderegnskaber
 • Momsregnskaber
 • Ad hoc-opgaver

 

Naturligvis håndterer vi også indberet-ningerne til SKAT og Erhvervsstyrelsen, hvis du ønsker det.

 

Rådgivning

 

Tag revisoren med på råd, inden du træffer væsentlige beslutninger af økomomisk og finansiel karakter - det kan i sidste ende spare dig for mange penge og ærgelser. Kontakt FER Revision, når du ønsker råd til f.eks.:

 

 • At stifte selskab
 • Starte, købe eller sælge en virksomhed
 • Generationsskifte
 • Rekonstruktion
 • Skatte- og afgiftssager
 • Budgettering
 • Regnskab, bogholderi m.v.

Registreret revisor Finn Erik Rasmussen - De Conincks Vej 16 - 2840 Holte - Telefon +45 28 69 62 00 - E-mail ferrevision@gmail.com

 

Medlem af:

 

Copyright © All Rights Reserved